Pieteikuma forma

Nominācija
Informācija par pretendentu
Vārds, uzvārds:
Pretendenta kontaktinformācija (tālr., e-pasts, adrese):
Pretendenta darba vieta (uzņēmuma nosaukums, uzņēmējdarbības veids, ieņemamais amats):
Stāžs šajā amatā:
Pretendenta ieguldījums (īss apraksts): darba pieredzes raksturojums būvniecībā un šajā amatā, objekti, kuros pretendents strādājis, objektu un pretendenta apbalvojumi Latvijas un citās būvniecības un arhitektūras skatēs, 2015. un 2016. gadā ekspluatācijā nodotie un patlaban realizējamie objekti, viņa pienākumi šajos objektos, to izpildes raksturojums. Lūgums minēt pretendenta konkrētos sasniegumus.
Kāpēc tiek izvirzīts šai nominācijai? (3–5 argumenti):
Papildu iesniegtie drukātie un elektroniskie materiāli (fotogrāfijas, bukleti, publikācijas žurnālos vai citos medijos, pasūtītāja atsauksme par rezultātiem vai citi papildus materiāli). Nominācijai „Gada inženieris-projektētājs Latvijā 2016” aprēķina piemērs (atskaite) kādam risinājumam.
Piecas kontaktpersonas no citiem uzņēmumiem un organizācijām, ar kuriem pretendents ir sadarbojies (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts).
Informācija par pretendenta pieteicēju
Iesniedzējs (fiziska persona, uzņēmums vai organizācija):
Kontaktpersona:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese: